Mezinárodní hudební festival Děčín 17.6. - 19.6.

Obrovského úspěchu dosáhl MTBB, který se ve dnech 17. – 19.6. zúčastnil Mezinárodního hudebního festivalu Česká Kamenice – Děčín – Bad Schandau. Ve velké konkurenci tanečních orchestrů z Polska, Maďarska, Slovenska a celé České republiky získal v kategorii nad 18 let první místo ve zlatém pásmu!

Pětičlenná mezinárodní porota, vedená Felixem Slováčkem, vysoce ocenila celkový umělecký dojem i stylovost interpretace soutěžního repertoáru orchestru složeného ze současných žáků i absolventů Základní umělecké školy v Týništi nad Orlicí vedeného dirigentem Pavlem Plašilem.  Navíc individuální ocenění získali Robert Hruška za sólový výkon na trubku a Martin Růža jako nejlepší zpěvák festivalu.

Kromě soutěžního vystoupení Mladý týnišťský big band koncertoval na otevřené scéně v České Kamenici, v kulturním domě v Děčíně i v lázeňském městě Bad Schandau. Všude se jeho vystoupení setkalo s nadšeným přijetím početných diváků. Dokladem toho jsou četná pozvání na další vystoupení jak v České republice tak v Německu a Maďarsku.

I přes poměrně náročný koncertní a festivalový program se členové orchestru hned další víkend ( od 24. června) pustí do natáčení svého druhého CD, jehož vydání by mělo být vrcholem oslav 20. výročí založení Mladého týnišťského big bandu.

MTBB


MTBB spolupořádá

Swingový festival Jardy Marčíka
www.swingtyniste.webnode.cz

navštivte také
www.zustyniste.cz

Black Buřiňos
www.blackburinos.cz